Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2
3
4
5
6
9
Erev Rosh Hashanah
Erev Rosh Hashanah
Sep 9 all-day
The Jewish New Year
10
Rosh Hashanah 5779
Rosh Hashanah 5779
Sep 10 all-day
The Jewish New Year
11
Rosh Hashanah 2
Rosh Hashanah 2
Sep 11 all-day
The Jewish New Year
12
Fast of Gedalliah 04:47
Fast of Gedalliah
Sep 12 @ 04:47 – 20:04
Fast of the Seventh Month
13
15
Shabbat Shuva 18:45
Shabbat Shuva
Sep 15 @ 18:45
Shabbat Shuva @ Jewish Holidays
Shabbat that falls between Rosh Hashanah and Yom Kippur (Shabbat of Returning)
Shabbat Out 20:03
Shabbat Out
Sep 15 @ 20:03
 
16
17
19
Yom Kippur 00:00
Yom Kippur
Sep 19 @ 00:00 – 19:53
Day of Atonement
20
23
Erev Succot
Erev Succot
Sep 23 all-day
Feast of Tabernacles
24
Succot 1
Succot 1
Sep 24 all-day
Feast of Tabernacles
25
Succot 2
Succot 2
Sep 25 all-day
Feast of Tabernacles
26
Succot 3
Succot 3
Sep 26 all-day
Feast of Tabernacles
27
Succot 4
Succot 4
Sep 27 all-day
Feast of Tabernacles
29
Succot 6
Succot 6
Sep 29 all-day
Feast of Tabernacles
Shabbat Out 19:30
Shabbat Out
Sep 29 @ 19:30
 
30
Shemini Atzeret 18:26
Shemini Atzeret
Sep 30 @ 18:26 – Oct 1 @ 19:25
Shemini Atzeret @ Jewish Holidays
For information on Simchat Torah at HGSS this year please click here.  
Succot 7 (Hoshannah Rabbah)
Succot 7 (Hoshannah Rabbah)
Sep 30 all-day
Feast of Tabernacles