Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
Erev Rosh Hashanah
Erev Rosh Hashanah
Sep 25 all-day
The Jewish New Year
26
Rosh Hashanah 5783
Rosh Hashanah 5783
Sep 26 all-day
The Jewish New Year
27
Rosh Hashanah 2
Rosh Hashanah 2
Sep 27 all-day
The Jewish New Year
28
Fast of Gedalliah 05:17
Fast of Gedalliah
Sep 28 @ 05:17 – 19:26
Fast of the Seventh Month
29